Δ Back to Top

(via paoloorw)

VOLTAICA + APHONNIC (20/12/13, la iguana Club, Vigo)
FUZZ + REVERB + DELAY + VOLUME = V O L T A I C AConcierto de Voltaica en Sala Son (Sábado 23 de Noviembre, 22:30, Cangas, Pontevedra)
Happy Birthday Alan Moore

Happy Birthday Alan Moore

Muy pronto seguiremos con la grabación!

(via dub9dope)

(via ospeixe)